עברית רשימת המוצרים

גומי טבעי
50-lb. Strips
עברית
50-lb. Rolls
עברית

10-lb Quadrotto®

עברית
50-lb Quadrotto®
עברית
Ready Cut
עברית
Titanium Label™
קשה אך גמישה
אנגלית
Disco®
עברית
NoShrinkPink
אנגלי

סיליקון וגומי

Gelato®
אנגלית
EconoSil®אנגלית
QuickSil®
אנגלית
VLT®
אנגלי
Rapido
אנגלית
SuperStretch™
אנגלית
גומי סיליקון תכונות פיסיקליות
אנגלית

שעווה להזרקה

SuperCera®עברית
Plast-O-Wax®
אנגלית
SuperCera Gold®
אנגלית
Golden River
שעווה כתוסף
אנגלית

Plast-O-Wax
Physical Properties
אנגלית

SuperCera
Physical Properties
אנגלית
   

      MoldMatic® מערכת

Moldmatic®
עובש מערכתעברית 


Copyright © 1991-2018 F. E. Knight Inc. ALL RIGHTS RESERVED